Kościół w ZłotnikachKościół w Złotnikach
Kościół w Złotnikach
Złotniki (9,5 km, 15 min od Lasochowa), podobnie jak Żarczyce Duże, zwią­zane są z osobą Stanisława Konarskiego, bowiem tu właśnie, w miejsco­wym kościele mapa, został on ochrzczony. Wzniesiona w 1666 r. w zastępstwie sta­rego, niszczejącego, drewnianego kościółka, świątynia za­cho­wała się do dziś w niezmienionym kształcie. Zwiedzając ten za­by­tek warto zwrócić uwagę na XVIII-wieczny ołtarz główny z przed­sta­wie­niem Matki Bożej Łaskawej, a także dwie chrzcielnice – kamienną go­tyc­ką i drewnianą z XVIII w., ze sceną chrztu Jezusa na pokrywie. W dwu­set­ną rocznicę urodzin ks. Stanisława po lewej stronie prezbiterium wmu­ro­wa­no dwumetrową, marmurową tablicę z wizerunkiem Ko­nar­skie­go i napisem:

„Na wieczną rzeczy pamięć.
W kościele tym chrzest święty otrzymał Hieronim Konarski, urodzony 30 września 1700 r. we wsi Żarczyce Większe, położonej w parafii Złot­ni­ki ziemi Chęcińskiej, z ojca Jerzego miecznika Inowrocławskiego i małżonki jego Heleny z Czermińskich. W mło­dzieńczym wieku wstąpił do zgromadzenia OO. Pijarów w Podolińcu, przyjmując imię Stanisława. Ten to ks. Stanisław Konarski oddany służbie Bożej i pracy dla dobra narodu, wprowadził zdrowe zasady wychowania pub­licz­nego, gromił bezrząd w narodzie, zwiastował nową epikę w piśmiennictwie polskim. Wydawca zbioru ustaw kra­jo­wych, założyciel Collegium Nobilium w Warszawie, autor dzieł znakomitych. Zmarł w Warszawie dnia 2 sierpnia 1773 r. Wybitnemu synowi Kościoła Świętego, miłośnikowi światła w narodzie, mężowi pełnemu jasnowidzącego rozsądku i działalności społecznej w dwu­set­ną rocznicę urodzin wielbiciele cnót i zasług jego kamień ten kładą. R.P. 1900”

spis bibliografii
Projekt, wykonanie, teksty i zdjęcia (jeśli nie zaznaczono inaczej) © Anna Stypuła
Wszystkie prawa zastrzeżone
adres: Lasochów 39 | kontakt mailowy: