Ruiny dworu w RzeszówkuRuiny dworu w Rzeszówku
Ruiny dworu w Rzeszówku
Rzeszówek (13 km, 21 min od Lasochowa) ściśle wiąże swe dzieje z historią Oksy. Oto bowiem pamiętna wieś Tworów, na której Mikołaj Rej założył swe miasto, stanowiła wedle relacji Rawity-Witanowskiego część Rzeszówka. Przez Krystynę z Rzeszowskich, uro­dzo­ną w Rzeszówku i wydaną za Krzysztofa z Czarncy Czarnieckiego majątek prze­cho­dzi w ręce Czarneckich hr. Łodzia. Krzysztof Czarniecki, starosta żywiecki i dwo­rza­nin Zygmunta III, miał – podług słów Michała Rawity-Witanowskiego – wyrzec się „herezji ariańskiej 1634 r. w 72 roku życia i w 2 lata potem życie zakończyć w Kaliszu”. Krystyna i Krzysztof Czarnieccy wspólnie dochowali się dziesięciu synów „wszystkich wy­cho­wa­nych bogo­boj­nie przez matkę w wierze katolickiej, z pośród których słynny Stefan z Czarncy, urodzony w 1599 r. rozniósł sławę oręża polskiego daleko poza gra­ni­ce Polski, nie­zmor­do­wany wódz i zwycięzca Szwedów, Obrońca Częstochowy, hetman polny ko­ron­ny.”

Jedynym zabytkiem Rzeszówka są ruiny dworu mapa, niestety, obecnie bardzo zniszczone i bez nadziei na uratowanie.

spis bibliografii
Projekt, wykonanie, teksty i zdjęcia (jeśli nie zaznaczono inaczej) © Anna Stypuła
Wszystkie prawa zastrzeżone
adres: Lasochów 39 | kontakt mailowy: