Bibliografia:

Borkiewicz, S. i Linowski, Z. (1937) Monografia historyczna i gospodarcza powiatu jędrzejowskiego. Kielce

Chrzanowski, J. (2004) Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, część 7, Warszawa: Wyd. DiG

Hadamik, C. (2004) Bebelno koło Włoszczowy. Wieś i siedziba rycerska w wiekach średnich. Kielce: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji w Warszawie. Regionalny Ośrodek w Kielcach

Hadamik, C., Kalina, D. i Traczyński, E. (2006) Miasto i gmina Małogoszcz. Kielce: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji w Warszawie. Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji w Kielcach

Kalina, D. i Dąbrowski, G. (red.) (2012) Na włoszczowskich drogach historii. Materiały z sesji naukowych odbytych w Gruszczynie, Ludyni, Olesznie, Włoszczowie poświęconych dziejom powiatu włoszczowskiego. Włoszczowa-Krasocin

Kalina, D. i Malicki, A. (2021) Dwory i pałace powiatu włoszczowskiego. Gmina Krasocin. Urząd Gminy Krasocin: Krasocin

Mirowski, R. (2000) Świętokrzyski album. Część II. Kielce: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego

Rawita-Witanowski, M. (2001) Dawny powiat chęciński. Z ilustracjami prof. Jana Olszewskiego. Kielce: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa, 1880–1902

Stolarski, T. (2009) Znani i nieznani ziemi jędrzejowskiej. Słupia Jędrzejowska - Włoszczowa: Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Publicznego im. Romana Czerneckiego w Słupi Jędrzejowskiej

Wiśniewski, J. (1930) Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem. Marjówka

Wiśniewski, J. (1932) Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w powiecie Włoszczowskim. Marjówka

Zapałowa, K. (2005) Miejsce zostało to samo. Biograficzno-literacka wędrówka śladami Żeromskiego po ziemi świętokrzyskiej. Kielce: Agencja JP s.c.

Strony internetowe wykorzystane w tym opracowaniu:
zabytki budownictwa sakralnego: diecezja.kielce.pl/parafie
informacje o zabytkach na terenie Kielecczyzny: dawnekieleckie.pl
cykl artykułów autorstwa Janusza Kędrackiego, dziennikarza "Gazety Wyborczej", pt. "Odkrywamy świętokrzyskie"

Strony internetowe warte odwiedzenia:
Jędrzejów - historia, zabytki, archiwalne fotografie: andreovia.pl
Małogoszcz i okolice - opis miejscowości i duża kolekcja archiwalnych zdjęć: krystyna_lagierska.republika.pl

Projekt, wykonanie, teksty i zdjęcia (jeśli nie zaznaczono inaczej) © Anna Stypuła
Wszystkie prawa zastrzeżone
adres: Lasochów 39 | kontakt mailowy: